Category: Sejarah

Kumpulan tulisan yang menjelaskan tentang sejarah tokoh, sejarah kerajaan, sejarah daerah

Recent Post

Sejarah Singkat Minuman Mocktail

Cetbang.com, Sejarah РSejarah singkat Minuman Mocktail, Mocktail adalah jenis minuman non-alk

Cetbang Senjata Canggih Armada Laut Majapahit

Cetbang.com, Sejarah – Cetbang Majapahit juga dikenal sebagai bedil atau coak merupakan senjata

SEJARAH PATIH KERAJAAN KEDIRI LEMBU SORA – TERTUDUH PEMBERONTAK MAJAPAHIT | ASAL USUL HINGGA GUGUR

Cetbang.com, Sejarah – Dalam sejarah Kerajaan Kediri Daha, Lembu Sora tercatat sebagai salah sa

SEJARAH ARYA WIRARAJA AHLI SIASAT KERAJAAN SINGASARI DAN MAJAPAHIT

Cetbang.com, Sejarah – Asal usul Arya Wiraraja ahli siasat Kerajaan Singasari Dan Kerajaan Maja

SEJARAH PEMBERONTAKAN RONGGOLAWE KERAJAAN MAJAPAHIT DARI ASAL USUL HINGGA GUGUR

Cetbang.com, Sejarah – Pemberontakan Ronggolawe Tuban menjadi warna awal sejarah Kerajaan Majap