- cetbang.com

SEJARAH PATIH KERAJAAN KEDIRI LEMBU SORA – TERTUDUH PEMBERONTAK MAJAPAHIT | ASAL USUL HINGGA GUGUR

SEJARAH PATIH KERAJAAN KEDIRI LEMBU SORA
Cetbang.com, Sejarah – SEJARAH PATIH KERAJAAN KEDIRI LEMBU SORA dalam sejarah Kerajaan Kediri Daha, Lembu Sora tercatat sebagai salah satu patih yang pernah ditugaskan kerajaan Majapahit berdinas disana. Perjalanan hidupnya ...
Read more